Awaria na ulicy Siedmiogrodzkiej – Warszawski Transport Publiczny